Mohlo by vás zajímat

Pokud jste se ještě nerozhodli svěřit své daně a účetnictví do našich rukou, nabízíme vám zde několik užitečných nástrojů a odkazů, které vám pomohou s finančním řízením vašeho podniku.

———————

Daňový kalendář

Řízení každé firmy v souladu se všemi daňovými povinnostmi vyžaduje hlídání mnoha zákonem stanovených termínů. Níže naleznete detailní seznam všech daňových a souvisejících požadavků pro aktuální rok.

———————

Kliknutím na název měsíce zobrazíte seznam dní, ve kterých nastává daňová událost. Kliknutím na konkrétní datum zobrazíte oblasti, s nimiž daná událost souvisí. Kliknutím na jednotlivé oblasti zobrazíte konkrétní popis daňové události.

leden (10)

9. úterý

spotřební daň

splatnost daně za listopad (mimo spotřební daň z lihu)


20. sobota

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec a splatnost zálohy na důchodové spoření


26. pátek

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec


výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec


spotřební daň

splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za prosinec


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec (pokud vznikl nárok)


únor (16)

2. pátek

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.


daň silniční

daňové přiznání a daň za rok (formulář k přiznání k dani silniční)


daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec


9. pátek

spotřební daň

splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu)


16. pátek

daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období


podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně


20. úterý

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden a splatnost zálohy na důchodové spoření


24. sobota

spotřební daň

splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)


25. neděle

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za leden


výpis z evidence za leden


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden


spotřební daň

daňové přiznání za leden


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)


březen (17)

2. sobota

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden


podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období


odvod z loterií a jiných podobných her

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období


12. úterý

spotřební daň

splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)


16. sobota

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň


podání oznámení platebního zprostředkovatele


20. středa

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor a splatnost zálohy na důchodové spoření


25. pondělí

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za únor


výpis z evidence za únor


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor


spotřební daň

daňové přiznání za únor


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)


27. středa

spotřební daň

splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)


31. neděle

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor


duben (18)

1. pondělí

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období


podání přiznání k dani (formulář k přiznání k dani z příjmů) a úhrada daně za rok, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám


pojistné

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám


podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období


9. úterý

spotřební daň

splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)


15. pondělí

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí


20. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS


daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen a splatnost zálohy na důchodové spoření


24. středa

spotřební daň

splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)


27. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen


výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen


spotřební daň

daňové přiznání za březen


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)


30. úterý

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen


květen (10)

11. sobota

spotřební daň

splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)


20. pondělí

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben a splatnost zálohy na důchodové spoření


25. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za duben


výpis z evidence za duben


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben


spotřební daň

splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za duben


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)


červen (14)

1. sobota

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně); splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben


9. neděle

spotřební daň

splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)


15. sobota

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


22. sobota

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen a splatnost zálohy na důchodové spoření


24. pondělí

spotřební daň

splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)


25. úterý

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za květen


výpis z evidence za květen


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen


spotřební daň

daňové přiznání za květen


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)


30. neděle

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen


červenec (17)

1. pondělí

daň z příjmů

podání přiznání k dani


podání přiznání k dani a úhrada daně za rok, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce


pojistné

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce


10. středa

spotřební daň

splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)


15. pondělí

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí


20. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS


daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen a splatnost zálohy na důchodové spoření


27. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen


výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen


spotřební daň

splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za červen


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)


31. středa

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen


srpen (12)

10. sobota

spotřební daň

splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)


20. úterý

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec a splatnost zálohy na důchodové spoření


24. sobota

spotřební daň

splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za červenec


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)


25. neděle

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za červenec


výpis z evidence za červenec


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec


31. sobota

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec


září (13)

9. pondělí

spotřební daň

splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)


15. neděle

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň


21. sobota

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen a splatnost zálohy na důchodové spoření


24. úterý

spotřební daň

splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)


25. středa

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za srpen


výpis z evidence za srpen


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen


spotřební daň

daňové přiznání za srpen


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)


30. pondělí

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu podle § 82 a § 82a zákona o DPH


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen


říjen (13)

12. sobota

spotřební daň

splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)


15. úterý

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí


20. neděle

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS


daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září a splatnost zálohy na důchodové spoření


26. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září


výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září


spotřební daň

splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za září


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)


listopad (14)

2. sobota

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září


9. sobota

spotřební daň

splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)


20. středa

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen a splatnost zálohy na důchodové spoření


25. pondělí

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za říjen


výpis z evidence za říjen


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen


spotřební daň

daňové přiznání za říjen


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)


splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)


30. sobota

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen


prosinec (13)

10. úterý

spotřební daň

splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)


15. neděle

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %


daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň


21. sobota

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad a splatnost zálohy na důchodové spoření


28. sobota

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)


souhrnné hlášení za listopad


výpis z evidence za listopad


energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad


spotřební daň

splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)


daňové přiznání za listopad


daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)


31. úterý

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad


Kontaktní formulář

Velice rádi vám odpovíme na jakýkoli dotaz nebo pro vás zpracujeme nabídku.

———————